NEWSLETTER

Zakopane. 19.06.2018

Podpisanie Aktu powstania MCBFS

Podpisanie przez Wielkiego Kanclerza UPJPII ks. prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudę do-kumentu Porozumienie o współpracy naukowej, powstałego w wyniku powołania Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS), jako nowej jednostki naukowej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
Podpisanie Aktu powstania MCBFS
1/2
UPJPII-Solidarnosc.04-300x40.png

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Sin-título-2.2.png