Sin-título-2.2.png
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof.
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof.

Dziekan WF UPJPII

p. Bogdan Biś
p. Bogdan Biś

Pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność

UPJPII-Solidarnosc.04-300x40.png

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Sin-título-2.2.png