NEWSLETTER

Watykan. 04.12.2019

Audiencja Prywatna u Papieża Franciszka

 Członkowie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na czele z Piotrem Dudą oraz delegacja Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności zostali przyjęci na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego Franciszka. Papież wskazał, że oznaką otwartości na Bożego Ducha jest „postawa solidarności z osobami pozbawionymi niezbywalnych praw, przejawiająca się w różnych środowiskach nauki, pracy, w relacjach społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz międzynarodowych”

"Szanowni Państwo,

witam Was serdecznie i dziękuję za wizytę z okazji 40. rocznicy powstania w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który, jak pokazuje współczesna historia, był promotorem przemian politycznych i społecznych w Waszej ojczyźnie i miał inspirujące znaczenie również poza jej granicami.

Dziękując za Waszą służbę na rzecz dobra wspólnego i poszczególnych grup zawodowych w Polsce, pragnę przypomnieć, że szczeremu poszukiwaniu dobra, prawdy i sprawiedliwości zawsze towarzyszy obecność Boża (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 71). Właśnie o tę obecność Boga i o nowe tchnienie Ducha Świętego dla swoich rodaków modlił się 40 lat temu św. Jan Paweł II, gdy wołał: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! (Homilia, Warszawa, 2.06.1979 r.).

Oznaką otwartości na Bożego Ducha jest postawa solidarności z osobami pozbawionymi niezbywalnych praw, przejawiająca się w różnych środowiskach nauki, pracy, w relacjach społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz międzynarodowych (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 205). Słowo «solidarność» nieco się zużyło i czasami bywa niewłaściwie interpretowane, ale oznacza o wiele więcej niż jakiś sporadyczny gest hojności (tamże, 188). Jest to wrażliwość na głos sióstr i braci, których pozbawiono prawa do godnych człowieka warunków pracy, do godziwej zapłaty, niezbędnej na utrzymanie rodziny, do opieki zdrowotnej, czy do odpoczynku....."

 

Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
Audiencja u Papieża Franciszka
1/1

Papież: "Oznaką otwartości na Bożego Ducha jest postawa solidarności z osobami pozbawionymi niezbywalnych praw"

UPJPII-Solidarnosc.04-300x40.png

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Sin-título-2.2.png